HIT-Actiefstal®-concept

Paarden zijn kuddedieren en hun basisbehoeften zijn gericht op het leven op de steppe. Het grootste gedeelte van hun dagelijkse ritueel bestaat uit eten en het lopen van lange afstanden. Ze zijn altijd in de openlucht en blootgesteld aan extreme klimatologische omstandigheden. De constante sociale interactie binnen de kudde biedt hen de nodige veiligheid in het wild. De domesticatie van wilde paarden naar huisdieren heeft, tot op zekere hoogte ,een belangrijk effect op hun uiterlijke verschijning gehad. Natuurlijk gedrag en hun basisbehoeften zijn de afgelopen duizenden jaren echter gelijk gebleven.

 
 
1
1

Wanneer een paardenhouder een natuurgetrouwe leefomgeving wil bieden, zou dat gelijk moeten zijn aan het leven op de steppe. In het huidige gecultiveerde landschap is dit uiteraard niet meer mogelijk. Het HIT-Actiefstal concept speelt hierop in. In tegenstelling tot de boxen houderij, waarbij paarden urenlang geïsoleerd en in een box staan, nauwelijks bewegen en zelden meer dan 2-3 keer per dag voer krijgen, komt HIT-Actiefstal veel beter overeen met de levensbehoeften van de paarden. In de HIT-Actiefstal leven paarden in groepen, waardoor ze voortdurend kunnen communiceren met hun soortgenoten. De weldoordachte planning zorgt voor gestructureerde en voldoende uitloop, waar de paarden dag en nacht kunnen verblijven. De ruimtelijk verdeelde elementen van de HIT-Actiefstal moedigen de paarden aan veel te bewegen.

Deze elementen zijn:

1 Rustruimte/ ligruimte
2 Marktplaats/ ruwvoer plaats
3 Voerstations voor kracht- en mineraalvoer
4 Drinkplaats
5 Looppaden/ paden met verschillende bodems
6 Rol- en speelplaats

Naast de grote ruimte die de paarden tot hun beschikking hebben, zorgen de talrijke voerstations en ruimteverdelers (boomstammen, stenenwallen, groene eilanden etc.) voor meer harmonie en rust in de groep. Dit geeft ook dieren die lager in rang zijn de mogelijkheid om van alle voordelen van de groepshuisvesting te genieten. Door de paarden te voorzien van een breed scala van prikkels uit de omgeving, frisse lucht en het leven in een groep zijn ze al snel evenwichtiger en tot betere prestaties bereid. Gemengde leeftijdsgroepen leren jongere paarden sociale interactie en houden oudere paarden fitter en gezonder. In de praktijk wordt het houden van zowel merrie- en ruingroepen als positief ervaren. De voor- en nadelen worden wel per geval zorgvuldig afgewogen. Gedurende 24 uur vindt, via de geautomatiseerde HIT-voersystemen, het voeren van zowel krachtvoer, mineralen als ruwvoer plaats.
Speciaal ontworpen software kan de individuele verdeling van het voer voor alle paarden van de groep sturen. De voordelen zijn legio.
Naast de gezonde en individuele voedingsbehoeften voor de paarden stimuleren de frequente maaltijden meer lichaamsbeweging. Bovendien biedt geautomatiseerd voederen grote voordelen voor de paardeneigenaren wat betreft werkdruk en efficiency. Het bereik van het HIT-voerprogramma is zeer divers. Dit betekent dat in de praktijk een op maat gemaakte voeroplossing kan worden toegepast voor alle uiteenlopende wensen per paard. Voor zowel grote, als ook kleine groepen paarden.

HIT-bodemroosters of HIT-noppenmatten in combinatie met een gedegen ondergrond dragen bij aan een Paard vriendelijke bodem, die het hele jaar te gebruiken is. Een goed ontwerp van de uitloop en paden is van groot belang. Zo worden bijvoorbeeld paarden trappen, waterplaatsen en stenen doolhoven als pad-element gebruikt. Deze functies verrijken de leefomgeving en maken de paarden alerter. De juiste keuze van de ondergrond is bepalend voor de meest effectieve leefomstandigheden.
Rond de ruwvoerautomaten (ook wel de “marktplaats” genoemd) is een goede bodemstructuur van groot belang. De mest kan dan machinaal verwijderd of opgeveegd worden. Ook is er een ruime overdekte ruimte waar de paarden zich op elk moment kunnen terugtrekken.
De vloeren in de rustruimte zijn voorzien van dikke zachte bedden. Hierop kan een dunne laag absorberend materiaal gestrooid worden, waardoor het paard op de juiste ondergrond ligt tijdens het slapen of rusten. Dit samen is te vergelijken met een dik strobed. Het grote voordeel is een aanmerkelijke reductie van het gebruik van strooisel en ook komen er minder ammoniak dampen vrij en is het veel minder stoffig, waardoor de longen van de paarden veel minder te lijden hebben.

Naast de hoofdonderdelen, zoals het voeren, het drinken, de uitloop en rustplaats zijn er in de actiefstal verschillende andere zaken van belang:
Essentieel voor goede groepshuisvesting zijn ook voldoende integratie boxen, zieken- en quarantaine boxen, functionele sluizen, stabiele omheining, mineraal likstenen, schuurborstels en een diervriendelijk weidebeheer. Toch zal een perfect ingerichte Actiefstal alleen kunnen functioneren met het juiste management van de staleigenaar. Deze eigenaar behoort alle vaardigheden en expertise op het gebied van het paarden houden te beheersen. In de praktijk gaat het om het nemen van beslissingen met betrekking tot de integratie van nieuwe paarden, groepssamenstelling, voeding en gezondheid, etc.
De opleiding en ontwikkeling de actiefstal eigenaren is een belangrijk onderdeel van het Hit Concept. Naast lezingen, seminars en evenementen biedt HIT zogenaamde dag- en week stage trainingen op praktijkbedrijven. Het actief meedraaien in een HIT Actiefstal is een perfecte basis voor het beginnen van een eigen Actiefstal.

There are several other areas of importance in the HIT Active Stable, besides the main areas of feeding, troughs, yards and resting areas. An ample amount of integration bays, sick bays and quarantine bays, sturdy fences, mineral licking stones, scrubbing brushes and horse-appropriate pasture management are also part and parcel of good group horse keeping practice. However, even the best equipped Active Stable will only work if properly managed by the stable owner, whose skills and expertise must extend to cover all areas of horse horse keeping. In practice this involves making regular decisions regarding the integration of new horses, group composition, feeding and health issues etc. The continued training and development of Active Stable owners is an inherent feature of the HIT concept. As well as talks, seminars and events, HIT offers so-called hands-on training days and training weeks on a practicing HIT Active Stable farm, which serves as the ideal preparation for the future running of one’s own Active Stable business.

In 2000/2001 ontstond het Hit Actiefstal- Concept uit een diepe innerlijke overtuiging, dat paarden op een manier gehouden moeten worden die overeenkomt met hun leven volgens natuurlijke basisbehoeften. In die tijd waren er in de traditionele paardenhouderij weinig of geen richtlijnen voor dierenwelzijn. Deze situatie is vandaag de dag in vele Europese landen drastisch veranderd. Met de introductie van richtlijnen voor dierenwelzijn voorzieningen zijn paardenbedrijven wettelijk verplicht om maatregelen te nemen wat betreft te krappe paardenboxen, te weinig lichaamsbeweging en foutief voerbeleid. In plaats van alleen de grootte van de box te veranderen en ze dagelijks wat langer op de paddock te laten, kiezen steeds meer op de toekomst georiënteerde staleigenaren voor de HIT actiefstal, waarmee ze van alle dierenwelzijn regelgevingen verschoond blijven.

Last but not least!
The latest scientific findings prove that, when managed correctly, group horse keeping with separated functional areas constitutes the most horse-appropriate method of rearing, according to current knowledge.