64x64_arrow

VÄLKOMMEN
TILL HIT Active Stable®

100% Grupphästhållning

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

HIT Active Stable® – Koncept

Hästar är flockdjur vars basbehov är likt ett liv på stäppen där större delen av deras dagliga ritualer utgörs av att äta och röra sig lång sträckor.

Active Stable – Planering och konsultation

HIT Active Stables konsulter utvecklar individuella hästhållningskoncept i nära samarbete med sina kunder, i vilka hästarnas, hästägarnas och stallets behov möts.

Automatiska utfodringsstationer och foderhäckar

Nyckeln till hästarnas hälsa och välmående är anpassad utfodring. Utöver foder av hög kvalitet, kräver hästar regelbundna måltider som är jämnt fördelade under dagen

Paddock och gångvägar

Tillgång till en hästvänlig mark, utan lera ger hästarna en idealisk plattform för sin rikliga motion och utövande av sitt naturliga beteende, exempelvis att leka och rulla sig.

Design av ligghall

Mjukt, torrt och enkelt att forma – så bör hästvänliga viloytor vara, vilket är anledningen att hästar älskar att både stå och ligga på HIT hästbäddar.

Strategisk konsultation, föreläsningar och seminarier

Är jag nöjd med mitt liv? Är mitt jobb roligt och givande samtidigt som det är ekonomiskt framgångsrikt? Om du kan besvara dessa frågor med ett klart “ja” kan du fortsätta med ditt arbete som vanligt. Om det däremot finns ett uns av tvivel, försätt läs!

Ny inriktning mot 100% grupphästhållning

Hästhållning i förändring

Dagens hästhållning befinner sig mitt i en stor förändring. Den gamla, traditionella hästhållningen blir i ökande takt ifrågasatt eller utsatt för rättsliga begränsningar samt förbud. Detta har uppmuntrat till en förändring i tankesättet hos många ansvarsfulla hästägare, som letar efter meningsfulla sätt att förbättra sin egen hästhållning. De är på jakt efter lämpliga koncept som tillåter passande förutsättningar för en hästhållning som lyder enligt lagen, kräver mindre underhåll/arbete samt är både prisvärd och kostnadseffektiv.

HIT Active Stable är svaret på dessa hästägares vädjan för en förändring! Vi möter alla nödvändiga krav för att skapa en lämplig och hållbar hästhållning. I HIT Active Stable lever hästarna i grupp och får ständig motion i paddocken och i de anlagda, cirkulära gångvägarna. Hästarna förses med individuellt anpassade och jämnt fördelade utfodringar under dagen. Arbetsinsatsen är kraftigt reducerad och arbetstiderna är även betydligt mer flexibla i jämförelse med traditionell hästhållning. Under de senaste åren har hundratals fantastiska HIT Active Stable-anläggningar planerats och förverkligats enligt uttrycket.

Putting our heart and soul into people and horses

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden