1
1

Active Stable® planering och konsultation

HIT Active Stables konsulter utvecklar individuella hästhållningskoncept i nära samarbete med sina kunder, i vilka alla hästars, hästägares och stallets behov möts. Våra konsulter har bred erfarenhet inom hästhållning, jordbruk och uppbyggnad av stall, samtidigt som de har en fallenhet för kreativitet och är socialt kunniga. 

Den vardagliga praktiken inom hästverksamheten visar att alla dessa kunskaper krävs för att starta fantastiska, fungerande Active Stable-projekt. Stort fokus inom området av planering och rådgivning läggs på hästhållningen på inackorderingsstall då designen kräver mycket noggrannhet för att de olika hästägarnas önskemål och krav ska mötas. Under de senaste åren har vår rikliga expertis växt stadigt med varje nytt projekt.

De saker som fungerar bra kommer fortsätta förbättras och de som inte har visats vara framgångsrika, undviks i framtiden. De följande 10 stegen har visats vara de bästa byggstenarna för framtida Active Stableägare, från planeringsfasen till en komplett Active Stable-anläggning.

100% Gruppledning

1.Kontakta vårt HIT-huvudkontor, eller din HIT Active Stable-konsult från ditt lokala HIT rådgivningscenter helt gratis och utan bindande krav, för att arrangera din första, personliga genomgång och konsultation. Du kommer erhålla information om planering, produkter och priser via post eller email.

2.Organisera ett besök på en av HIT Active Stables referensanläggningar och få en förstahandsupplevelse av dess vardagliga operation. Genom att prata med erfarna Active Stable-ägare såväl som kunniga planerare förses du med en detaljerad inblick i hur det drivs. Varje lokala HIT-rådgivningscenter organiserar regelbundna event där våra konsulter förklarar konceptet om Active Stable. Detaljer om tid, plats och datum finner du på vår hemsida, eller på förfrågan.

3.En HIT Active Stable-konsult besöker dig på plats för att prata om dina önskemål, krav och hur de kan implementeras, vidare placerar du en planeringsorder för starten på ditt HIT Active Stable-projekt. Vårt HIT-team producerar sedan ett utkast eller en masterplan i form av tillfälliga bilder eller kartor över platsen i pdf- och dwg-format.

4.Boka en strategisk konsultation på förfrågan, om nödvändigt, för att klargöra vad du vill fokusera på med din verksamhet och vilken service du vill erbjuda din målgrupp. I nära samarbete med din konsult, kommer du kunna utveckla din egen distinkta position på marknaden och din unika säljargument.

5.Din generella ritning av ditt HIT Active Stable, konceptbeskrivning och resultatet av din strategiska konsultation skapar grunden för vidare möten med arkitekter, finansieringskällor, myndigheter och banker, såväl som de valda byggföretagen som ska implementera ritningarna.

6.När ditt HIT Active Stable-bygge är på gång kommer ditt HIT team ta över hanteringen av leveranser, montage och installation av HIT produkterna. Installationen av de datoriserade utfodringsstationerna utförs av kvalificerad HIT-personal, som även kommer hjälpa dig med de tekniska frågor du kan tänkas ha efter installationen.

7.Innan öppningen av ditt Active Stable sker, kommer HIT-konsulterna anordna presentationer, seminarier eller events på förfrågan av intresserade kunder i samarbete med dig. Detta för att diskutera frågor dina framtida hyresgäster kan tänkas ha.

8.Som en tilläggsservice utbjuder vi specialträning för våra framtida Active Stable-chefer, exempelvis “Att träna hästar att använda utfodringsstationerna” eller “Träningsdagar eller träningsveckor” på erfarna Active Stableanläggningar. Vi sätter även gladeligen dig i kontakt med kvalificerade experter, vars mycket eftertraktade kunskap alltid kan komma till hands.

9.Vid öppningen finns dina Active Stable-konsulter på plats för att hjälpa dig med presentationen av din anläggning, samt svarar på frågor dina besökare kan tänkas ha. När de första hästarna flyttar in i det nya anläggningen finns våra konsulter där som stöd, på förfrågan, vad gäller träningen av hästarna vid utfodringsstationerna samt användningen och konfigureringen av foderdatorn.

10.HIT organiserar regelbundna möten för HIT Active Stable-användare. Mötenas fokus ligger på att överföra kunskap och utbyta åsikter och erfarenheter med andra Active Stable-användare. Detta garanterar att alla involverade är en del av ett likasinnat nätverk och delar sitt gemensamma mål.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1