1
1

Ju mer hästvänlig grupphästhållningen är,

desto bättre är priserna.

Varje HIT Active Stable är individuellt designad och utmätt. HIT produkterna är är specialiserade och uträknade för att mäta individuella behov. Detta innebär att vi först kan sätta ett rättvist pris när vi har planerat och fastställt vilka komponenter som behövs för den specifika Active Stable-anläggningen.

I den “normala” affärsvärlden, är det vanligt att en motsvarande rabatt ges på prislistan när en större order läggs. Därför blir köp på större volymer belönade och priset för mindre volymer blir högre. Vi har därför utvecklat ett mer rättvist och bättre prissystem på HIT.

Anledningar till detta system tas från observationer vi tidigare har gjort om vår kundkrets. Vi har upptäckt att oavsett hur stor grupphästhållningen är, har många av de kompetenta hästverksamheterna entusiastiskt rekommenderat konceptet. Det finns inga bättre ambassadörer än våra egna kunder när det kommer till att förmedla idén om 100% grupphästhållning till världen, då de kan visa hur det fungerar och informerar även gladeligen andra hästägare om detta.

Tack vare detta, har vi kommer fram till att oavsett beloppet eller ordervärdet, ska bra och hästvänlig hästhållning belönas med bättre priser. Detta betyder att när det finns en konkret prisförfrågan, måste vi prata med varandra, för att bestämma exakt vad förfrågan innebär. 🙂

Generellt sett får vi ständigt frågan om vad den totala kostnaden för uppbyggnaden av ett HIT Active Stable landar på. Utöver HIT Active Stable produkterna, finns det självklart en lång lista av andra produkter och tjänster från externa leverantörer gällande bygge, civilingenjörer, stallanläggningar, rörmokare, elektricitet, maskineri osv. som även måste noggrant räknas med.

Som det är nu, kan vi ge en övergripande uppskattning av några av de genomsnittliga figurerna som en guide baserad på erfarenhet från andra Active Stable-ägare i Tyskland, som byggt ett Active Stable mellan 2014 och 2016. I vissa fall, kan dessa priser variera mycket beroende på lokala omständigheter.

Genomsnittlig investeringskostnad per box (netto)

Ett nybyggt HIT Active Stable® består av:

Viloyta

 • SEK 40.000 per box (24,6 %)

Invänjningsboxar

 • SEK 3.500 per box (2,1 %)

Invänjningsboxar

 • SEK 3.000 per box (2,4%)

Hästtoalett

 • SEK 1.500 per box (0,9 %)

Paddock och gångvägar

 • SEK 40.000 per box (24,6 %)

Paddock och gångvägar

 • SEK 30.000 per box (24,5%)

Automatisk utfodringsstation

 • SEK 40.000 per box (24,6 %)

Dryckesho

 • SEK 2.000 per box (1,2 %)

Dryckesho

 • SEK1.000 per box (0,8%)

Staket och grindar

 • SEK 6.000 per box (3,7 %)

Gödselplatta

 • SEK 10.000 per box (6,1 %)

Gödselplatta

 • 750,- € pro Pferdeplatz (6,1%)

Maskineri/utrustning (främst Hoftrac)

 • SEK 20.000 / håst (12,2 %)