64x64_arrow

WELCOME TO
HIT ACTIVE STABLE®

100% GROUP HUSBANDRY

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

HIT-Actiefstal ® – concept

Paarden zijn kuddedieren die volgens hun natuurlijke behoeften leven zoals op de steppes. Het grootste gedeelte van  de dag zijn ze bezig met het eten van voedsel en  het afleggen van lange afstanden.

Actief-Stal planning en advies stable

In nauwe samenwerking met klanten ontwikkelen de HIT- Actiefstal consultants een individueel bedrijfsconcept, waarin met alle eisen van de paarden, de eigenaar en de staleigenaar rekening wordt gehouden.

Voerautomaten en ruiven

Het centrale thema voor de gezondheid en het welzijn van paarden is een voerbeleid. Naast een goede kwaliteit van het voer is het zeer zinvol dat de maaltijden veelvuldig gedurende de hele dag plaatsvinden.

Uitloop-en Padverharding

Een paardvriendelijke, modder vrije uitloop is een vereiste voor veel beweging zoals rollen en spelen.

Ligplek ontwerp

Paard-vriendelijke ligplaatsen horen zacht, droog en veerkrachtig te zijn. Vanwege deze eigenschappen liggen de paarden zeer graag op de HIT-paardenbedden.

Strategisch advies, lezingen en seminars

Ben ik tevreden met mijn leven? Heb ik plezier in mijn werk en economisch succes? Als u deze vragen met een duidelijk “Ja” beantwoordt kunt u gewoon verder gaan met uw huidige werk . Als u twijfelt over het antwoord, zou ik zeker verder lezen!

Koerswijziging naar een 100% groepshuisvesting

Het paardenbedrijf in de overgangsfase

In de huidige paardenwereld/bedrijven vindt een grote verandering plaats. De oude traditionele huisvesting wordt steeds vaker in twijfel getrokken. Wettelijke regelgevingen zorgen voor problemen en deze kunnen leiden tot een verbod op het houden van paarden. Veel paardeneigenaren zijn daarom op zoek naar praktische oplossingen om hun paardenhouderij te verbeteren. Ze zoeken naar realiseerbare plannen, die het natuurgetrouwe houden van paarden mogelijk maakt en in overeenstemming is met de wet, minder werk met zich meebrengt en betaalbaar is. De door de paardenhouders gewenste koersverandering lukt uitstekend met de HIT-Actiefstal! Deze voldoet aan alle eisen van welzijn en duurzame paardenhouderij. In HIT-Actiefstal leven de paarden in een groep en zijn in de gestructureerde uitloop en rondloop routes voortdurend in beweging. Hun voedsel krijgen ze verdeeld over 24 uur, automatisch en individueel.

Vergeleken met de traditionele paardenhouderij is de hoeveelheid werk aanzienlijk minder en flexibeler ,dus niet aan vaste tijden gebonden.
Onder het motto “Met hart en verstand mensen en paarden bewegen” zijn in de afgelopen jaren honderden uitstekende HIT Actief stallen ® gepland en gerealiseerd . Het steeds toenemende aantal zeer tevreden Actiefstal Ondernemers en paardeneigenaren illustreert de kwaliteit van HIT Actiefstallen®. Er zijn intussen talrijke ‘’vuurtoren’’ projecten die baanbrekend zijn voor de toekomst naar een 100% groepshuisvesting.

 

Maak u ook van uw paardenbedrijf een ‘’vuurtoren’’ project!

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden