1
1

HIT Automatiserade foderstationer och foderhäckar

Garanterat friska hästar vid användning av HIT grupputfodring

Nyckeln till hälsa och välmående är utfodring anpassad för hästar. Utöver foder av god kvalitet, behöver hästar regelbundna måltider som är jämnt fördelade under dagen. Gemensamma stråfoderhäckar innebär långa perioder av ätande, vilket är mycket fördelaktigt sett till det höga näringsvärdet samt utdragna utfodringen hästarna förses med. Vidare uppmuntrar den regelbundna utfodringen av kraftfoder till ökad fysisk aktivitet.

Med grund i aktuella vetenskapliga upptäckter, erbjuder HITs automatiserade utfodringssystem både transponderstyrd såväl som tidskontrollerad intervallutfodring. Alltså kan respektive systems element användas för att utveckla det ultimata, individuellt skräddarsydda utfodringssystemet.

HIT Grupputfodring – en inblick

a) Transponderstyrda HIT Automatiserade utfodringssystem för strå- och kraftfoder samt mineraler.

Med hjälp av en transponderteknologi förses varje häst med den individuellt lämpliga mängden hö och kraftfoder, jämnt fördelat under dagen.

Efter utfodring lämnar hästarna stationen via en utgång och gör plats för nästa häst. Det finns även selektionsgrindar bredvid utfodringsstationerna, i vilka hästarna kan bli guidade till höstationen för fritt stråfoderintag eller ut på betet.

Varje automatiserade utfodringsstation i HIT Active Stable-systemet kontrolleras av en användarvänlig foderdator, utrustad med lätthanterligt program och touchscreen. Det finns även ytterligare möjligheter att länka foderdatorn till en PC eller smartphone för att få omedelbar tillgång med ett enkelt knapptryck.

För att upprätthålla en god djurhållning använder vi inte oss av ström i våra utfodringsstationer, vi förlitar oss istället främst på utformningen av utfodringsstationerna samt en välfungerande mjukvara för att garantera att hästarna lämnar utfodringsstationen på eget bevåg. För att alla hästarna i gruppen ska ha möjligheten att fullborda sitt tuggbehov när de vill, är ytterligare buntar av strå i finmaskigt ‘slow-feeding’ nät alltid tillgängliga även under den transponderstyrda stråutfodringen. Följande kombinationer används främst för grupper med skilda, individuella utfodringsbehov:

Tidskontrollerade HIT höstationer (för alla hästar i gruppen)

plus

Transponderstyrda HIT höstationer (Individuell utfodring)

plus

Transponderstyrda HIT kraftfoderstrationer (för alla hästar i gruppen)

ELLER

Tidskontrollerade HIT höstationer (för alla hästar i gruppen)

plus

HIT Selektionssystem (tillgång till höhäck för de som behöver extra hö)

plus

Transponderstyrda HIT kraftfoderstrationer (för alla hästar i gruppen)

b) HIT Tidskontrollerad stråfoderhäck Singel, Duo och Maxi – automatiska utfodringsstationer för stråfoder

HITs tidskontrollerade höstation fungerar väl för hästar som behöver äta hö tillsammans med de andra men endast i begränsade doser. Alla utfodringsstationer är öppna eller stängda samtidigt genom att använda foderdatorn eller en timer. Varierande storlekar på höstationerna kan användas beroende på mängden hästar i gruppen och omständigheter på anläggningen. Den minsta höstationen heter HIT ‘Single’ och har en utfodringsstation, nästa heter ‘Duo’ och rymmer två utfodringsstationer, slutligen finns ‘Maxi’ som har 4 utfodringsstationer.

De tidskontrollerade HIT höstationerna används i första hand för grupper av hästar som har liknande utfodringsbehov. När intervallsystemet används bör utfodringsstationerna vara placerade på ett flertal olika platser runt om i stråfodersområdet eller längst med en gångväg. Vid planeringen av våra produkter lägger vi stort fokus vid att alltid ha fler utfodringsstationer än hästar (med minst 25 %), vilket har en lugnande och harmonisk effekt på hästarnas utfodringsritualer och anpassar sig även efter behovet hos hästar med lägre rank.

c) Kombination av transponderstyrda och tidskontrollerade automatiska utfodringar

Att kombinera både transponderstyrda och tidskontrollerade automatiska utfodringar är vanligt förekommande i HIT Active Stables. Hästar i alla möjliga grupper kan uppfylla sina grundläggande behov av stråfoder tillsammans, med hjälp av tidskontrollerade höstationer.

Dessutom kan transponderstyrda, automatiska utfodringar förse hästarna med de tillskott de behöver. Följande kombinationer har visats vara effektiva i praktiken:

Tidskontrollerade HIT höstationer (för alla hästar i gruppen)

plus

Transponderstyrda HIT höstationer (tillgång till höhäck för de som behöver extra hö)

plus

Transponderstyrda HIT kraftfoderstrationer (för alla hästar i gruppen)

oder

Tidskontrollerade HIT höstationer (för alla hästar i gruppen)

plus

HIT Selektionssystem (tillgång till höhäck för de som behöver extra hö)

plus

Transponderstyrda HIT kraftfoderstation (för alla hästar i gruppen)

Vi har som regel att våra Active Stable-konsulter vägleder dig på plats angående vilket utfodringskoncept som passar bäst för din nuvarande eller planerade hästhållning i din verksamhet.

Vår erfarenhet har visat oss att utfodringen är mycket viktig under planeringsfasen av ett Active Stable. Ju mer väl genomtänkt allt är planerat i förväg, desto större vinningar finns det för dig i vardagen med en fungerande grupphästhållning.

Produkter

HIT utfodringsstationer för kraftfoder, mineraler och stråfoder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Kraftfodersstation KOMPAKT

 • 2 typer av kraftfoder, båda med 150 liter förvaring (300 liter)
 • 1 typ av mineralfoder med 25 liter förvaring
 • Guidesystem (tillverkad av granplankor) med sidoutgång
 • Avkänningsteknik
 • Drip-stop eller svängdörr av gummi
 • Foderkrubbor av rostfritt stål
 • Drivs med 12 volt

HIT Kraftfodersstation EASY

 • 2 typer av kraftfoder, med 150 liter förvaring
 • 1 typ av mineralfoder med 25 liter förvaring
 • Guidesystem (tillverkad av granplankor) med rak utgång och transparent dörr
 • Avkänningsteknik
 • Drip-stop eller svängdörr av gummi
 • Foderkrubbor av rostfritt stål
 • Drivs med 12 volt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Kraftfoderstation KOMPAKT-SELEKT

 • 2 typer av kraftfoder, båda med 150 liter förvaring
 • 1 typ av mineralfoder med 25 liter förvaring
 • Guidesystem (tillverkad av granplankor) med sidoutgång
 • Selektionsdörr med inbyggd sluss
 • Avkänningsteknik
 • Drip-stop och svängdörr av gummi
 • Foderkrubbor av rostfritt stål
 • Drivs med 12 volt

HIT Singel höstation EXKLUSIV

 • Enkel station för max 4 hästar, guidesystem (tillverkad av granplankor) med sidoutgång
 • Avkänningsteknik
 • Drip-stop och svängdörr av gummi
 • Drivs med 12 volt
 • Passar bäst med stora balar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Dubbel höstation EXKLUSIV

 • Dubbel station för max 8 hästar, guide system (tillverkad av granplankor) med sidoutgång
 • Skyddande skärm i utfodringsstation
 • Avkänningsteknik
 • Drip-stop och svängdörr av gummi
 • Drivs med 12 volt
 • Passar bäst med stora balar

HIT-Kombistation EXKLUSIV

 • Kraftfoder och strå i en och samma station
 • 1 typ av kraftfoder med 150 liter förvaring
 • 1 höstation
 • Guidesystem (tillverkad av granplankor) med rak utgång och transparent dörr
 • Avkänningsteknik
 • Drip-stop och svängdörr av gummi
 • Foderkrubbor av rostfritt stål
 • Drivs med 12 volt
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Selektionssystem EXKLUSIV

 • För individuell tillgång till höhäck eller bete
 • Guidesystem (tillverkad av granplankor) med selektionsdörr och sidoutgång, såväl som avkänningsteknik
 • Drip-stop och svängdörr av gummi
 • Separat ingång
 • Drivs med 12 volt

HIT Foderdator HOCO

 • Centraliserad foderdator för att alla stationer i HIT Active Stables system
 • Passar stall (inget uppvärmt rum krävs)
 • Touchscreen mjukvara
 • Kompatibel med nätverk
 • Kan användas på PC och smartphone
 • Användarvänlig
 • Djupgående analys via HoCockpit – Software
 • Fjärrstyrt underhåll via HIT Active Service
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Transponder

 • Halsband som går av om hästen fastnar med en “click-release”
 • Transponders som kan flätas in i manen
 • Fullt prövad och hästvänlig

Tidskontrollerade höstationer – en inblick

 
 
 
1
1

HIT Höstation SINGEL

 • För grupphästhållning/invänjningsboxar/nattboxar
 • 1 utfodringsstation
 • Bredd: 80 cm
 • Höjd: 200 cm
 • Drivs av 12 volt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Höstation MAXI

 • För grupphästhållning/invänjningsboxar/nattboxar
 • 4 utfodringsstationer
 • Bredd: 295 cm
 • Höjd: 240 cm
 • Drivs av 12 volt

Tidskontrollerad HIT Automatisk kraftfoderstation:

 
 
 
 
 
1
1

HIT Automatiska kraftfodersstation K1-40

 • För invänjningsboxar/nattboxar
 • 40 liter kapacitet
 • Behållare i galvaniserat stål
 • Monteringsmaterial inkluderade
 • Drivs av 12 volt

HIT Foderhäck

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

HIT Foderhäck SAFETY FIRST

 • För icke-automatisk strå- och höutfodring
 • 4 utfodringsplatser
 • Bredd: 300 cm
 • Höjd: 240 cm
 • Olika installationsalternativ (per modul)
 • Används ofta i kombination med” slow feed” hönät