HIT-Voerstations en -Hooiruiven

Gezonde paarden door de HIT groep voeding

Het centrale thema is voor de gezondheid en het welzijn is het voermanagement. Naast een goede kwaliteit van het voer, zijn veelvuldige kleine maaltijden over het etmaal verdeeld erg belangrijk. Het gemeenschappelijk eten van het ruwvoer met lange eet periodes heeft een zeer gunstig effect op paarden en houdt ze bezig. Het ieder uur aanbieden van krachtvoer en mineralen stimuleert bovendien de bewegingsactiviteit.

Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis biedt HIT geautomatiseerde voersystemen voor de transponder gestuurde voerstations aan voor gedoseerd voeren. Met de huidige componenten kan per bedrijf individueel maatwerk worden gecreëerd.

De HIT groepsvoedering in een oogopslag

a) Transponder gestuurde HIT-voerstations voor kracht – mineraal en Ruwvoer.

Elk paard uit de groep kan zelf over de dag verdeeld m.b.v. de transponder technologie de hoeveelheid kracht- mineraal- en ruwvoer ophalen uit het voerstation. Dit is afgestemd op de behoeften van ieder individuele paard . `
Na de voerbeurt, verlaat het paard het voerstation aan de voorkant door een poortje en maakt plaats voor het volgende paard. Naast de voerstations zijn er ook selectiepoorten. Hier kunnen alleen bepaalde paarden toegang kunnen krijgen tot een hooiruimte voor constante hooi opname of toegang tot een weide.
De centrale voercomputer controleert alle voerautomaten van de HIT Actiefstal®. Door de logische programmatuur en het touchscreen is de bediening zeer gebruiksvriendelijk. Op verzoek kan de voercomputer op de thuis PC of smartphone worden aangesloten, zodat vanaf daar de werking en bediening op afstand mogelijk is.

In het kader van de diervriendelijkheid gebruiken we geen uitdrijfhulp met schrikstroom. In het algemeen zorgt de plaatsing van de Hit voersystemen en de geavanceerde software ervoor, dat na iedere voerbeurt de paarden uit eigen beweging de voerstations verlaten. Om in de natuurlijke kauwdrang van de paarden te voorzien hebben ze te allen tijde de mogelijkheid om uit de stroruiven stro te eten. Door gebruik te maken van fijnmazige netten mogen ze dat onbeperkt. De volgende voersystemen worden in het bijzonder voor paardengroepen met individueel zeer verschillende voedingsbehoeften gebruikt:

Transponder gestuurd HIT Hooiautomaten (voor individuele hooi afgifte voor alle paarden)

plus

Stroruif met het HIT -fijnmazig net (voor alle paarden in de groep)

plus

Transponder gestuurd HIT krachtvoerstation (voor alle paarden een groep)

of

Transponder gestuurde HIT Hooi Automaten (individuele Hooi Toediening voor dikke paarden)

plus

Stroruif met het HIT -fijnmazig net (voor alle paarden in de groep)

plus

Transponder gestuurd selectie systeem(toegang voor magere paarden in de hooiruimte)

plus

Transponder gestuurde HIT krachtvoerstation (voor alle paarden een groep)

b) Tijdgestuurde HIT-ruiven voor ruwvoer

Willen we de paarden op dezelfde tijd en gezamenlijk hun hooi laten eten, maar?? beperkte hoeveelheden, dan gebruiken we de tijdgestuurde HIT hooiruif. De computer zorgt ervoor dat de ruiven gelijktijdig geopend of gesloten worden. In de praktijk worden er per dag 8-12 maaltijden verdeeld. Afhankelijk van de grootte van de groep plaatsen we HIT hooiruiven, waarbij we verschillende types kunnen gebruiken. De kleinste eenheid, is er de Single Hooiruif met 1 voederplaats, gevolgd door “DUO” met 2 voerplaatsen en de grootste hooiruif de “MAXI” met 4 voerplaatsen.

De tijdgestuurde HIT Hooiruiven worden bij voorkeur gebruikt voor groepen met gelijkwaardige voer eisen. Bij het plannen van het interval voeren worden de ruiven niet in een lange rij geplaatst maar is het beter ze op meerdere plaatsen b.v. rond de ruwvoerplaats of marktplaats of langs de rondloop paden te plaatsen. Bij de planning, hechten we veel belang aan het feit dat er meer voerplaatsen zijn dan paarden (ten minste plus 25%). Dit zorgt voor veel meer rust en harmonie in de voeropname en komt in het bijzonder laag-ranking paarden ten goede.

c)  een combinatie van de transponder en gestuurde HIT-Ruiven

Een veelgebruikt voerconcept in HIT Actiefstallen® is de combinatie van transponder- en tijd gestuurde ruiven. Alle paarden hebben de mogelijkheid om hun basis hoeveelheid te gebruiken bij de tijdgestuurde ruiven. Daarnaast kunnen paarden, die meer mogen eten, dit afhalen in de Transponder gestuurde Hit Hooi doseerder.

De volgende combinaties zijn in de praktijk zeer geschikt:

Tijd gestuurde HIT Hooiruiven (alle paarden in de groep)

plus

Transponder gestuurde HIT hooiautomaten (extra hooi voor te magere paarden)

plus

Transponder gestuurde HIT krachtvoerstations (voor alle paarden in de groep)

of

Tijdgestuurde HIT Hooiruiven (alle paarden van een groep)

plus

HIT-selectie systeem (toegang voor magere paarden in de hooiruimte)

plus

Transponder gestuurde HIT krachtvoerstation (voor alle paarden in de groep)

Welk HIT voer concept voor een bestaande of nieuw te plannen groepshuisvesting het meest geschikt voor u is, bespreekt de HIT Actiefstal consultants persoonlijk op uw bedrijf.

Onze ervaring leert dat bij de planning van een totale Actiefstal het thema voeding een belangrijke rol speelt. Als de planning vanaf het begin optimaal is wordt het plezier over de goed functionerende actiefstal des te groter.

Producten

HIT Voerstations voor kracht-, mineralen en ruwvoer

HIT-Krachtvoerstation COMPACT

 • 2 Krachtvoersoorten beiden met 150 liter silo
 • 1 mineraal voersoort met 25 liter silo
 • Inloopsysteem ( naaldhout )met zijuitgang
 • Herkenning elektronica
 • Naloopbeveiliging of rubberen klapdeuren
 • Roestvrij stalen wand voerbak
 • 12 volt

HIT-Krachtvoerstation EASY

 • 2 Krachtvoersoorten beiden met 150 liter silo
 • 1 mineraal voersoort met 25 liter silo
 • Inloopsysteem ( naaldhout ) met uitgang rechtdoor met doorzichtige deur
 • Herkenning elektronica
 • Naloopbeveiliging of rubberen klapdeuren
 • Roestvrij stalen wand voerbak
 • 12 volt

HIT concentrated feed station EASY

 • 2 types of concentrated feed in a 150 litre storage container
 • 1 type of mineral feed in a 25 litre storage container
 • Guide-system (made of spruce wood) with straight duct and transparent exit-door
 • Detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Stainless steel trough
 • Operates at 12 volts

HIT concentreert Station COMPACT SELECT

 • 2 Krachtvoersoorten beiden met 150 liter silo
 • 1 mineraal voersoort met 25 liter silo
 • Inloopsysteem ( naaldhout ) met zij uitgang
 • Selectie deur sluis
 • Herkenning elektronica
 • Naloopbeveiliging of rubberen klapdeuren
 • Roestvrij stalen wand voerbak
 • 12 volt

HIT single hay-dosing unit EXKLUSIV

 • Single station for max. 4 horses, guide-system (made of spruce wood) with side exit
 • Detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Operates at 12 volts
 • Ideally suited to large bales

HIT single hay-dosing unit EXKLUSIV

 • Single station for max. 4 horses, guide-system (made of spruce wood) with side exit
 • Detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Operates at 12 volts
 • Ideally suited to large bales

HIT double-hay-dosing unit EXKLUSIV

 • Duo station for max. 8 horses, guide-system (made of spruce wood) with side exit
 • Protective screen in feeding area
 • Detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Operates at 12 volts
 • Ideally suited to large bales

HIT combi-station EXKLUSIV

 • Concentrated feed and roughage in one station
 • 1 type of concentrated feed in a 150 litre storage container
 • 1 hay-dosing unit
 • Guide-system (made of spruce wood) with straight duct and transparent exit-door
 • Detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Stainless steel trough
 • Operates at 12 volts

HIT combi-station EXKLUSIV

 • Concentrated feed and roughage in one station
 • 1 type of concentrated feed in a 150 litre storage container
 • 1 hay-dosing unit
 • Guide-system (made of spruce wood) with straight duct and transparent exit-door
 • Detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Stainless steel trough
 • Operates at 12 volts

HIT selection system EXKLUSIV

 • For individual access to the hay loft or pasture
 • Guide-system (made of spruce wood)
  with selection door and side exit, as well as detection electronics
 • Drip-stop or rubber swing door
 • Separate entry door
 • Operates at 12 volts

HIT feeding computer HOCO

 • Centralised feeding computer for all stations in the HIT Active Stable system
 • Suitable for stables (no extra heated room necessary)
 • Touch-screen interface
 • Network-compatible
 • Can be operated on PC and smartphone
 • User-friendly operation
 • In-depth analysis via HoCockpit – Software
 • Remote maintenance via HIT active service

HIT feeding computer HOCO

 • Centralised feeding computer for all stations in the HIT Active Stable system
 • Suitable for stables (no extra heated room necessary)
 • Touch-screen interface
 • Network-compatible
 • Can be operated on PC and smartphone
 • User-friendly operation
 • In-depth analysis via HoCockpit – Software
 • Remote maintenance via HIT active service

HIT transponder

 • Use of breakaway halters with click-release or clamp catches
 • Transponder tags to be woven in to the mane
 • Fully tried and tested and horse-friendly

Time-controlled HIT hay-dosing units at a glance:

HIT hay-dosing unit SINGLE

 • For group husbandry / integration bays/ night bays
 • 1 feeding station
 • Width: 80 cm
 • Height: 200 cm
 • Operates at 12 volts

HIT hay-dosing unit DUO

 • For group husbandry / integration bays/ night bays
 • 2 feeding stations
 • Width: 154 cm
 • Height: 240 cm
 • Operates at 12 volts

HIT hay-dosing unit DUO

 • For group husbandry / integration bays/ night bays
 • 2 feeding stations
 • Width: 154 cm
 • Height: 240 cm
 • Operates at 12 volts

HIT hay-dosing unit MAXI

 • For group husbandry / integration bays/ night bays
 • 4 feeding stations
 • Width: 295 cm
 • Height: 240 cm
 • Operates at 12 volts

Time-controlled HIT automated concentrated feed unit:

HIT automated concentrated feed unit K 1 – 40

 • For integration bays/ night bays
 • 40 litre capacity
 • Galvanized sheet steel housing
 • Includes feed chute and fittings
 • Operates at 12 volts

HIT feeding rack

HIT feeding rack SAFETY FIRST

 • For non-automatic straw and hay feeding
 • 4 feeding stations
 • Width: 300 cm
 • Height: 240 cm
 • Various installation options (modular system)
 • Can also be used as a gate
 • Often used in combination with slow feed hay nets