Actiefstal® Planning en Consulting

PLAN UW OPTIMALE HUISVESTINGSCONCEPT

In nauwe samenwerking met de klant, werken de HIT Actiefstal Adviseurs aan een concept, waarbij rekening wordt gehouden met de paarden, de paardeneigenaar en de staleigenaar. De HIT Actiefstal adviseurs hebben vele jaren ervaring in de paardenhouderij, de landbouw en de bouwsector en zijn erg creatief en sociaal competent.

In de praktijk blijkt dat al deze vaardigheden vereist zijn om een super mooie goed functionerende Actiefstal van de grond te krijgen. Een speciale nadruk op de planning en consulting ligt bij de Pensionstallen. Met name hier is het van belang met veel wensen en eisen rekening te houden. De laatste jaren is de ervaring met elk nieuw project gestaag toegenomen.

Wat goed werkt, wordt continu verbeterd; Wat als nadelig wordt beschouwd moet in de toekomst worden vermeden. De volgende 10 stappen zijn de basis voor het goed slagen van nieuwe ondernemingen met de start van de Actiefstal:

100% in de groep

1. Neem vrijblijvend en gratis contact op met de HIT centrale of met uw HIT-Actiefstal adviseurs van de regionale HIT Consulting Centers voor de eerste informatie. U ontvangt per e-mail of post verdere planning, product- en prijsinformatie.

2.Bezoek HIT-Actiefstal referentie bedrijven voor de ervaring uit de eerste hand. Gesprekken met ervaren HIT Actiefstal eigenaren en pensionklanten met jarenlange ervaring geven u een idee over de dagelijkse gang van zaken op de bedrijven. Regelmatig worden er door de regionale advies -centers bijeenkomsten georganiseerd, waar ervaringen worden uitgewisseld. Voor de locatie en tijd, kunt u terecht op onze website of op aanvraag.

3. De HIT Actiefstal consultant komt op uw bedrijf om gezamenlijk uw wensen, mogelijkheden en implementatie te bespreken. U geeft een opdracht voor het maken van een conceptplanning voor uw toekomstige HIT Actiefstal®. U ondertekent een opdracht voor het planningsconcept. Het HIT team zal dan een schets en/ of masterplan ontwerpen als overzichtstekening in PDF en DWG-formaat.

4. Indien gewenst kan er een afspraak voor strategie-advies gemaakt worden. Hierbij wordt uw bedrijf doorgelicht op bedrijfsstructuur en het aanbod van uw dienstverlening voor een gerichte doelgroep. Samen wordt er gekeken naar de positionering van uw bedrijf en op welke wijze de unieke kwaliteiten het best in de markt gezet kunnen worden.

5. Het HIT Actiefstal masterplan, de conceptomschrijving en resultaten van het strategie advies zijn het fundament voor uw gesprekken met architecten, financiers, regelgevende instanties, banken en bouwbedrijven.

6. Zodra u het startsein geeft om uw HIT-Active ® schuur te bouwen, aanvaardt het HIT-team de coördinatie van de levering, installatie en inbedrijfstelling voor HIT-producten. De installatie van de geautomatiseerde voersystemen wordt gedaan door een deskundige HIT-actieve dienst. Dit is ook na de installatie van technische zaken.

7. Voor de uiteindelijke opening van uw HIT-Actiefstal ® kan er gezamenlijk een bijeenkomst gepland worden waar er samen met de HIT adviseur uitleg wordt gegeven over het project en waar vele vragen beantwoord kunnen worden.

8. Als extra is er de mogelijkheid om een soort stage te lopen, gedurende enkele dagen of een week, op bestaande HIT actiefstal bedrijven zodat alle ins en outs bekend zijn wanneer de eigen stal gestart wordt. Graag regelen we een afspraak voor u met betreffende bedrijven in uw omgeving.

9. Bij het in gebruik nemen van uw stal zal de HIT consultant uitleg geven over het beleren van de paarden en samen het computersysteem op de juiste manier inrichten , zodat de paarden hun dagelijkse behoefte binnenkrijgen in de verschillende voerstations.

10. Hit organiseert regelmatig regionale bijeenkomsten voor de HIT Actiefstal eigenaren waar ervaring en kennis uitgewisseld kan worden met andere stal eigenaren. Hier kunnen verschillende aspecten besproken worden en onderlinge contacten aangesterkt worden, zodat er een hecht netwerk ontstaat met een gemeenschappelijk doel.